Thành phố thông minh (Smart City)

31/07/2019 | 183

Trên thế giới hiện nay, các thành phố thông minh hiện đang được xây dựng.

Ngày càng nhiều ứng dụng các thiết bị thông minh đang được ứng dụng trong việc xây dựng các thành phố  thông minh. Dưới đây là video được trích dẫn từ VTV.

Globalsolar.vn

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận