Hỗ trợ lắp đặt điện áp máy 9 triệu đồng

28/07/2019 | 235

Theo nguồn tin của Bộ Công Thương, người dân lắp đặt điện mặ trời áp mái sẽ được hỗ trợ đến 9 triệu đồng

Đây được xem là tin vui trong bối cảnh từ năm 2019 đến năm 2025 ngành điện Việt Nam còn thiếu điện cục bộ

Globalsolar trích dẫn từ tin nhanh


(*) Xem thêm

Bình luận