Chuyên đề kinh tế: Hiệu quả lắp đặt hệ thống NLMT hòa lưới

27/07/2019 | 348

Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời ngày càng phổ biến trong cuộc sống của người dân và doanh nghiệp

Phóng sự chuyên đề lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời do Đài truyền hình Vĩnh Long thực hiện.

Globalsolar.vn thực hiện 


(*) Xem thêm

Bình luận